هموطن عزیز
با سلام
با توجه به نزدیك شدن انتخابات ، می توانید شخصا یك صفحه اینترنتی با یوزوپسور محرمانه داشته وانرا مدیریت كنید.

تالارگفتمان جوین این امكان را فراهم اورده تا همه هموطنان از همه جای كشور بتوانند برای طرح مباحث ، نظرات و حمایت از فردی ویا جریانی ویا حتی معرفی خود به جامعه و یا تبلیغات كاروكسب خودتان مكان شخصی كه دیگران بتوانند براحتی مطالب انهارا رویت كرده و مقصود حاصل شود میسر شده است .
ابتدا یك امیل داشته باشید .برای این كار می توانید به یاهو ویا جمیل كه انگلیسی زبان هستند مراجعه كنید واگر برایتان ممكن نیست می توانیدبه ادرس mailfa.com مراجعه وبه راحتی یك امیل فارسی بسازید . با داشتن امیل به تالارگفتمان جوین به ادرس http://jovein.blogveb.comمراجعه كنید . درقسمت راست واول صفحه به تالارگفتمان مراجعه وتیك ثبت نام را فشاردهید واقدام به ثبت نام نمایید . حتی اگرامیل ندارید می توانید درطرفین @ حروف انگلیسی بگذارید تا ثبت نام امكان پذیرشود.
پس از ثبت نام شما یك صفحه اینترنتی مربوط به خودرا خواهید داشت . می توانید براحتی مطالب ، عكس ، خاطره ، مباحث علمی و یا فرهنگی و .....مباحثه با دوست خود ، ویا به اشتراك گذاری نظرات ومقالات و........حمایت از نماینده ونامزد مجلس ، شركت درمباحث سیاسی و .....دفاع واظهارنظر از یك بحث و هرچیزی كه درفضای مجازی امكان داشته باشید ازطریق این صفحه قادربه انجام انها خواهید بود.
حتی می توانید كاروكسب خود را معرفی ویا شرحی از زندگی خودتان را برای اشنایی دیگران وشهره شدن بگذارید ...
اختیاردست شماست . خودتان مدیریت كنید . برای مراجعه مجدد ابتداباید ادرس http://jovein.blogveb.comرا درجستجوگر وارد وپس از بازشدن ، به مطالعه روزنامه و جراید ویا مراجعه به سایت های مورد نیاز كه تمام نیازمندیهای تمام اقشاررا داراست پرداخته ویادرقسمت تالارازنظر دیگران ومباحث دیگران استفاده كرده ویا خود با وارد كردن یوزر وپسورد به اكانت شخصی وارد شده واقدام لازم راانجام دهید ......

منتظر شما در تالارگفتمان جوین هستم . باهم می توانیم .......
http://jovein.blogveb.com

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 خرداد 1390    | توسط: هاشم ملایجردی    |    |
نظرات()