هدیه شهرستان جوین به رییس جمهور وهدیه

شهرستان جغتای به رییس جمهور


زمانی که ریاست محترم جمهور در شهرستان جغتای حضور می یابد، متوجه برنامه ریزی بهترانها نسبت به نقاب میشود ، دراین مراسم دیوان اشعار هلالی جغتای به رییس جمهورا هداء میشود وایشان نیز قسمتی از دیوان را که مربوط به اقا اما زمان بوده قرائت می کند ولی درجوین ایا نمیشد ، چنین هدیه معنوی و گهربارتهیه وتدارک دید وتقدیم رییس جمهورکرد!!!!

مگر ما ادیب ودانشمند وشاعرو.....کم داریم ولی چرا ..........!!!!!!!!!!!!!!!!اینجا هم یک نمره مثبت به نفع مدیریت کلان شهرستان جغتای و یک صدنمره منفی به نفع مدیریت ضعیف شهرستان جوین

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 خرداد 1391    | توسط: هاشم ملایجردی    |    |
نظرات()