اتفاقات شهرستان جغتای. تصادف شدید وعجیب در روستای گوری
ساعت 11.5شب بود که شنیدم ، تصادفی وحشتناک در جاده شهرستان جغتای ، در حدود وحوالی روستای گوری به وقوع پیوسته است . خود را به انجارساندم ، متوجه شدم که یک پراید نقره ای رنگ ، به شدت به یک دستگاه خاور پارک شده در سواره رو جاده !!!!کوبیده است و یک نفر در دم جان باخته است. مرحومه زهرا شمس ابادی ، همسرراننده بوده و یک کودک چهارماهه با شگفتی تمام لابه لای کوفتگی مادر و اهن الات هردوماشین جان سالم بدربرده است.
حال این کودک مساعد می باشد.
یک لحظه متوجه هاشم ملایجردی شدم که خودش را به اب واتش می زد تا هرچه سریعتر مصدومین را به بیمارستان منقل کند ، یکی از مصدومین پسر ارشد هاشم بوده که سرنشین خودرو پراید بوده وهمه ازیک خانواده که سه نفر برادر ویک نفر(پسرهاشم) خواهرزاده وزن وفرزند!!!!بود . درعین حال به سریعترین حالت مدیریت کرد و مصدومین را به بیمارستان برد.

این اتفاق به دلیل پارک یک خاور در سواره رو و نزدیک به لاین سفید بوده که پراید زمانی متوجه این کامیون میشود که یک کامیون دیگری هم از ربرو می امده است ! راننده ترجیح داده که به عقب خاوربکوبد بهتراز شاخ به شاخ شدن با کامیون خواهدبود.حال یک نفردیگر از مصدومین خوب گزارش نشده است. عرض کم جاده وعدم توجه اقای رییس جمهور و مسئولین نیز نقش بسیار موثری در افزایش تلفات اینگونه حوادث دارد!!


منبع: انجمن هزارفریادسبزوار ، اتفاقات تالارشهرستان جغتای

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 خرداد 1391    | توسط: هاشم ملایجردی    |    |
نظرات()